روش های ارسال

 

ارسال رایگان سفارش های بیش از ۳۰۰ هزار تومان در استان تهران 

 پس از ثبت سفارش و قطعی شدن آن توسط مشتری، کارشناسان فروش بررسی ها و هماهنگی های لازم را انجام داده وسفارشات را آماده و ارسال می کنند. هزینه ارسال سفارشات بیش از ۳۰۰ هزار تومان در استان تهران به صورت رایگان و در مدت زمان ۲ روز کاری انجام می شود. هزینه ارسال سفارشات کمتر از ۳۰۰ هزار تومان در استان تهران بر عهده مشتری می باشد.

 

 

ارسال سفارش ها توسط باربری برای خارج از استان تهران

پس از ثبت و قطعی شدن سفارش و واریز مبلغ بر اساس پیش فاکتور صادر شده به حساب شرکت رضاراد و تحویل سفارش به باربری، زمان تقریبی تحویل سفارش بنا به محدوده جغرافیایی و مقصد سفارش بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت است و هزینه ارسال بر اساس تعرفه های باربری محاسبه و پرداخت آن بر عهده مشتری می باشد.

شماره حساب شرکت رضاراد
۱۲۹۱۴۴۴۹۷۳ / بانک ملت / شعبه میدان ونک / کد ۶۵۲۲۷

 

شماره شبا حساب شرکت رضاراد
IR۷۷۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۹۱۴۴۴۹۷۳ / بانک ملت / شعبه میدان ونک / کد ۶۵۲۲۷

 

شماره کارت شرکت رضاراد
۶۱۰۴۳۳۷۶۲۶۴۱۳۱۵۵ / بانک ملت / شعبه میدان ونک / کد ۶۵۲۲۷